Trening Przygotowawczy Na Platformy (TPP)

METODYKA PROWADZENIA KURSU

Warunki, program szkolenia oraz cena są uzgadniane indywidualnie do każdego uczestnika,
ze względu na różny poziom doświadczenia. Jest to nauka prawidłowych odpowiedzi na testy
– omówienie pytań (język polski i j. angielski) oraz nauka zachowania się na projektach
– wymagania specyficzne BHP na projektach offshore i w stoczniach norweskich
– prawidłowe zachowania
– bardzo restrykcyjne normy, obsługa narzędzi i urządzeń itp.
Zajęcia są prowadzone przez wieloletnich pracowników PLATFORM OFFSHORE w Norewgii
– Certyfikat – zaświadczenie Ministra pracy i polityki społecznej o ukończeniu KURSU.
Odbywa się zależnie od dostępności pracy i od projektu (tylko na Norwegię)
– Katowice/Zabrze/Chorzów

Cena: 1500 zł

CZAS TRWANIA KURSU 1 dzień