Podstawowym celem kształcenia jest nabycie umiejętności techniki
malowania i piaskowania oraz obsługi urządzeń lakierniczych
w tym umiejętności oceny jakości malowanej powłoki.


CZAS TRWANIA KURSU

 Kurs malarz – piaskarz obejmuje 80 godzin zegarowych (10 dni) w tym:

– zajęcia teoretyczne 16 godzin zegarowych

– zajęcia praktyczne 64 godziny zegarowe

TERMIN NASTĘPNEGO SZKOLENIA:

16.01.2023
13.02.2023

 Formularz kontaktowy
Chcesz zapisać się na szkolenie? Zostaw namiary - zadzwonimy!